Εγκαταστάσεις


Οι Εγκαταστάσεις μας…

Οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες κατά ΕΝ ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 HACCP και EN ΕΛΟΤ ISO 14001:2015 που πληρούν τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και την ευαισθησία προς το περιβάλλον.

navigate_before
navigate_next